Kedvezményes Hitelprogram társadalmi vállalkozások részére (GINOP-8.8.1-17)

Kamatkockázat és árfolyamkockázat nélkül, a kereskedelmi bankok gyakorlata által elvárt fedezeti szinttől jóval kedvezőbb elvárások mentén juthatnak hitelhez a társadalmi vállalkozások.

A Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító társadalmi célú mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.

A hitelfelvevők köre a társadalmi célú mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása esetében: nonprofit szervezetek (azaz egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság) vagy szociális szövetkezetek lehetnek.

 

A hitel típusa: Éven túli beruházási kölcsön

 

A Hitelprogram előnyei:

 • Rendkívül kedvezményes kamatozással vehető igénybe (fix 0% kamat a teljes futamidő alatt).
 • Forint alapú hitel, árfolyamkockázat nélkül.
 • Legfeljebb 15 év.

 

Támogatható tevékenységek: Vállalkozás indításához és vállalkozásfejlesztési célokhoz kapcsolódó beruházás (ingatlanvásárlás, építés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése), valamint a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés.

 

Legfontosabb kondíciók:

 • A hitel összege: Társadalmi célú mikro-, kis- és középvállalkozások esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
 • A hitel devizaneme: HUF
 • Rendelkezésre tartási idő: 12 hónap
 • Türelmi idő: 12 hónap
 • Saját forrás: Csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a projekt elszámolható összköltségének legalább 5%-a, regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén a projekt elszámolható összköltségének legalább 25%-a.
 • havonta egyenlő mértékben

 

Hiteldíjak:

 • Kamat: 0% / év
 • Kezelési költség: nem kerül felszámításra,
 • Rendelkezésre tartási jutalék: nem kerül felszámításra,
 • őtörlesztési díj: nem kerül felszámításra,
 • Késedelmi kamat: Ptk. 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat,

A tájékoztatás nem teljes körű, kérjük, a további feltételekért és részletekért tekintse meg a Széchenyi 2020 honlapot.

Külső hivatkozások: