Tanácsadás

SZAKMAI TANÁCSADÁS

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai munkatársai a GINOP-5.1.3.-16 projektre pályázni kívánó, pályázó, és már támogatásban részesített társadalmi vállalkozások számára általános szakmai tanácsadói szolgáltatásokat biztosítanak

Ezeket a tanácsadásokat a társadalmi vállalkozások a projekt teljes időtartama alatt folyamatosan, térítésmentesen vehetik igénybe. Az OFA Nonprofit Kft. kollégái a regionális ügyfélszolgálati irodákban vagy az Önök székhelyén, telephelyén, továbbá e-mailben (piactars@ofa.hu) és telefonon is készséggel állnak rendelkezésükre, tanácsadást nyújtanak többek között projektgenerálási, megvalósítási kérdésekben, továbbá a társadalmi vállalkozások alapításával, működtetésével, társadalmi hatásnövelésével kapcsolatban.

A kiemelt projekt a Közép-magyarországi Régióban székhellyel rendelkező, de projektjüket a kevésbé fejlett régiók valamelyikében megvalósító illetve ott működő, vagy a régiós irodáktól távol fekvő településen működő társadalmi vállalkozások számára a szolgáltatási igényeinek kielégítésére az OFA Nonprofit Kft. a budapesti irodájában is rendelkezésre áll a szakmai tanácsadói szolgáltatással. 

A tanácsadást bármely társadalmi vállalkozást működtető, vagy alapítani szándékozó partner kezdeményezheti. Kérésre egyéni, illetve csoportos tanácsadást is biztosít az OFA Nonprofit Kft.

Tanácsadás igénybevételére a „PiacTárs” honlapról is letölthető együttműködési megállapodás és átláthatósági nyilatkozat aláírását követően nyílik lehetőség.

SZAKTERÜLETI TANÁCSADÁS

Az OFA Nonprofit Kft. a partnerek specifikus problémáinak kezelését szakterületi tanácsadók bevonásával segíti, térítésmentesen. Amennyiben az adott kérdéskör, probléma magasabb szintű szakterületi jártasságot követel meg, akkor külső szakértők bevonására kerül sor az adott probléma gyors és hatékony megoldása érdekében.

A tanácsadási alkalmak során feltárt speciális problémák kezelését jogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési területeken, továbbá vállalkozási ismeretekkel, közösségi beágyazódással, forrásdiverzifikációval, CSR gyakorlatokkal, esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdésekben kívánja az OFA Nonprofit Kft. szakterületi tanácsadókkal biztosítani. 

A szakterületi tanácsadási szolgáltatás célja egyrészt a GINOP-5.1.3-16 konstrukció keretében megvalósuló projektek jogszerű és szabályos megvalósításának támogatása, másrészt a menedzsmenti és a szakmai megvalósítói, valamint a szervezeti kompetenciák fejlesztése, megerősítése a célcsoport szervezeteinél. Az e célokat szolgáló szakterületi tanácsadási szolgáltatások minden esetben a régiós szakmai munkatárs által dokumentált módon igényelhetőek, a régiós szakmai kollégák koordinálásában és lehetőség szerint személyes részvételével valósulnak meg.

A kiemelt projekt figyelembe kívánja venni a társadalmi vállalkozások igényeit, ezért a jelzéseikre rugalmasan reagálva a megvalósítás során esetlegesen felmerülő további szükségletek kielégítésére a tanácsadói kapacitásokat tovább bővítheti. 

A GINOP-5.1.2-15-0001 projektben rendelkezésre álló szakterületi tanácsadók a tanácsadási látogatásokon túl, igény szerint hálózati találkozók és egyéb regionális, vagy országos rendezvények alkalmával előadások keretében átfogó ismereteket adnak át, felmerülő kérdésekre válaszolnak.